my passion

my passion

 

Light, lines and landscapes, but especially …… observations and interactions with people in their daily lives. Recognizable events, as well as photographed in a different manner. With an eye for composition and detail.  Travelling, but also in the immediate area I look for images that hit me. Choose the right moment to capture that image. That everyday image particularize and as “imagination” call my motivation.
Peter Beijers is self-taught and developed his style of photographic depict in recent years in addition to his job as director of health and education. He attended several photography courses led by experienced professional photographers at home and abroad. That strengthened his fascination with the play of light and lines
Licht, lijnen en landschappen, maar vooral…… observaties van en interacties met mensen in hun dagelijkse leven. Herkenbare gebeurtenissen, net even op een andere wijze gefotografeerd. Met oog voor compositie en detail. Op reis, maar ook in de directe omgeving zoek ik naar beelden die mij raken. Het juiste moment kiezen om dat beeld vast te leggen. Dat alledaagse beeld verbijzonderen en zo “verbeelding” oproepen is mijn drijfveer.
Peter Beijers is autodidact en ontwikkelde zijn stijl van fotografisch verbeelden in de afgelopen jaren naast zijn baan als bestuurder in gezondheidszorg en onderwijs. Hij volgde een aantal fotografiecursussen onder leiding van ervaren professionele fotografen in binnen- en buitenland. Dat versterkte zijn fascinatie voor het spel van licht en lijnen.

The pictures on these site are in low density. If you are interested in better quality please contact by mail.